Διαχείριση συγκρούσεων

Win-Win.Στον κόσμο των επιχειρήσεων χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως win-win διαχείριση μιας διαφωνίας ή διαμάχης ή σύγκρουσης. Τι σημαίνει αυτό;

Είναι η διευθέτηση μιας αντιπαράθεσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγούν κερδισμένες και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Είναι η προσέγγιση, η οποία επιδιώκει να μην υπάρχει ένα χαμένος κι ένας κερδισμένος και η οποία υπολογίζει εκ των προτέρων τις συνέπειες κάθε επιλογής σε μια σύγκρουση και ψάχνει να βρει εκείνη που θα ικανοποιεί μακροπρόθεσμα τα πραγματικά αιτήματα και των δύο πλευρών.

Κρίμα που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λογική και υιοθετούν την προσέγγιση win-win στην επίλυση των αντιπαραθέσεών τους συχνότερα όταν ενεργούν στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και προσβλέπουν στο οικονομικό όφελος, και λιγότερα συχνά όταν λειτουργούν ως πολίτες-μέλη μιας κοινωνίας και (θα πρέπει να) προσβλέπουν στην προστασία της ζωής και των κοινωνικών αξιών και θεσμών.

Περισσότερα από τον Άρη Δημοκίδη στο www.lifo.gr

 

You may also like...